Welkom bij BV Spaarndam

  • Algemene Ledenvergadering.

Zoals gebruikelijk is er weer een Algemene Leden Vergadering die gehouden zal worden op dinsdag 31 mei 2016 om 20.15 uur in het Dorpscentrum te Spaarndam. Zie hieronder de agenda…

– Opening
– Ingekomen stukken
– Mededelingen bestuur
– Notulen A.L.V. d.d. 15 december 2015
– Verslag secretaris incl. technische com.
– Verslag penningmeester
– Verslag kascommissie
– Verslag scheidsrechterscommissie
– Verslag internetcommissie
– Verkiezing bestuur
– Discussie over (op te richten) commissies en overige zaken.
– Kaderleden
– Jeugdcommissie?
– Sponsorcommissie?
– Verkiezing commissies
– Rondvraag
– Sluiting

Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief. Deze is verstuurd naar alle leden op: vrijdag 6 mei 2016. Nieuwsbrief niet ontvangen maar wel lid? Mail ons dan even op webmaster@bvspaarndam.nl.

  • Rabobank Fietstocht op 5 juni!!

rabo

Copyright © 2016 BV Spaarndam | Webdesign & ontwikkeling mediatijgers.nl | Inloggen